Tez-tez verilən sualların cavabını №3 əlavə edin

Məhsullar orijinal göndərildiyi tarixdən sonra 14 gün ərzində yeni vəziyyətdə olduğu kimi qaytarılır tam geri qaytarılma və ya mağaza krediti üçün uyğundur. Geri ödənişlər istifadə edilən ilkin ödəniş formasına qaytarılacaq alış üçün. Müştəri geri qaytarılarkən və göndərmə / işlənmə haqları zamanı göndərmə xərclərinə görə məsuliyyət daşıyır orijinal satınalma geri qaytarılmır.